Op 20 april 2012 is door Safex certificatie Instelling een implementatie-audit van ons VG(M)-beheersysteem uitgevoerd.

Op basis van de auditrapportage die op basis vandit onderzoek is opgesteld, heeft Safex Certificatie Instelling besloten wel

over te gaan tot uitgifte van het VCA-certificaat.

Het certificaat heeft nummer SCI-0903943-1 en is geldig tot 10 – 5 – 2015